top of page

Programma per gordel

Wit

Algemeen

tatami

dojo

hajime

yame

jodan

chudan

gedan

mae

yoko

ushiro

ritsurei

tellen tot 10

kamae

migi

hidari

Shizen tai

uke

kihon

 

matten om op te trainen

trainingsplaats/ruimte

begin

stop

hoge zone

midden zone

lage zone

voorwaarts

zijwaarts

achterwaarts

groet ritueel

ich ni san shi go roku shichi hachi ku ju

(gevechts)houding

rechts

links

natuurlijke rechtstaande houding

trainingspartner

basistraining

Tachi waza

zenkutsu dachi 

kokutsu dachi 

mawate

 

Te waza

oi tsuki

gyaku tsuki

Keri waza

mae geri keage

 

Uke waza

gedan barai

shuto uke

 

Ukemi waza

mae ukemi

yoko ukemi

uchiro ukemi

zempo kaiten

ushiro kaiten

Nage waza

Kuzushi

o soto gari (gelijkaardige worp in karate: byobudaoshi)

o goshi

Hodoki/hazushi waza

Standen

voorwaartse stand

achterwaartse stand

keren

Hand-technieken

vorderend stoten

tegengesteld stoten

Trap-technieken

voorwaarts trappen met zweep(slag) beweging en bal van de voet

Afweer-technieken

lage zone veeg

met meskant hand

 

Valbreek-technieken

voorwaarts valbreken

zijwaarts valbreken

achterwaarts valbreken

voorwaarts rollen

achterwaarts rollen

Werp-technieken

evenwichtsverstoring

grote buitenwaartse maai (“kamerscherm omverwerpen”)

 

grote heup worp

Bevrijdingstechnieken

* polsgrepen enkel/dubbel achter, voor

* wurgingen enkel/dubbel achter, voor, zijkant

Geel

= programma Wit aangevuld met:

Tachi waza

kiba dachi

 

Ashi waza

oi ashi

hidari kamae

migi kamae

yori ashi

tsugi ashi

kae ashi

Te waza

tetsui uchi

shuto uchi

Keri waza

mae hiza geri

Uke waza

cover

age uke

Nage waza

(ippon) seo nage

morote gari/ude wa

Kumite

sanbon kumite

Kata

Heian shodan

Bunkai/oyo

Heian shodan

Ne waza

technisch rechtstaan v1

Gewurgd – op de buik

Gewurgd – op de rug

Hodoki/hazushi waza

Standen

ruiterstand

Verplaatsingen

vorderende stap

gevechtshouding links

gevechtshouding rechts

schuifstap (stap ene voet + bijschuiven andere voet)

bijtrekstap (bijschuiven ene voet + stap andere voet)

kleine vorderende stap en terug

Hand-technieken

hamervuist slag

slag met meskant hand

Trap-technieken

voorwaartse stoot met knie

Afweer-technieken

universele bescherming van het hoofd

hoge afweer

Werp-technieken

schouderworp

maaien met 2 handen

Gevecht

(formeel) gevecht op 3 stappen

Opéénvolging van technieken in een vast patroon

solo uitvoering

Analyse/toepassing kata-beweging

uitvoering tegen aanvaller

Grond-technieken

Rol over arm –> balanceren + kick –> rechtstaande gevechtshouding

uke zit op de rug en zet wurging aan met 2 handen

uke zit op de buik of tussen de benen

Bevrijdingstechnieken

handgrepen; haargreep

armgrepen 2 handen

wurging 1 hand [+ dreiging atemi]

omvatting achter

omarming achter

kraaggreep enkel achter/voor

reversgreep enkel voor

bottom of page