top of page

Inschrijvingsformulier

Gebruik dit formulier om uzelf of uw kind in te schrijven.

Het inschrijvingsgeld voor de lessen karate en ju-jitsu is steeds per sportjaar, ongeacht de periode van inschrijven.
Voor de periode van september 2023 tot juni 2024 bedraagt € 200 inclusief BTW en verzekering.

Uw betalingen ontvangen we graag op het rekeningnummer van WKSvzw, nl.: BE90 0019 6912 2632

OPGELET DIT IS EEN NIEUW REKENINGNUMMER
Bestaande leden voldoen het lidgeld voor het huidige sportjaar in september.
Voor nieuwe leden is er een verdeelsleutel naargelang de periode van inschrijving en kan men vrijblijvend aan 3 trainingen deelnemen vooraleer definitief in te schrijven.
De verdeelsleutel is:

Sept/okt/nov/dec/jan € 200   

Feb/mrt/apr/mei/juni € 130

   

Bedankt om in te schrijven!

bottom of page